Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Uložení souboru nebo přílohy

background image

Uložení souboru nebo přílohy

Před zahájením: Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry Internet Service nebo
server BlackBerry Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1.

Ve zprávě v položce kalendáře nebo na webové stránce proveďte jednu z následujících akcí:

Uživatelská příručka

Zprávy

116

background image

• Jestliže je ve zprávě nebo položce kalendáře pouze jedna příloha, stiskněte klávesu

.

• Obsahuje-li zpráva nebo položka kalendáře více příloh, zvýrazněte požadovanou přílohu. Stiskněte klávesu

.

• Pokud stahujete soubor z webové stránky, stiskněte klávesu

.

2.

Klikněte na možnost Stáhnout přílohu nebo Stáhnout soubor.

3.

Klikněte na složku, do které chcete soubor nebo přílohu uložit.

4.

Klikněte na možnost Uložit.

Chcete-li stahování přílohy zastavit, pak přílohu, kterou stahujete, ve zprávě zvýrazněte. Stiskněte klávesu

> Zrušit

stahování.