Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Informace o textových zprávách

background image

Informace o textových zprávách

Chcete-li odesílat a přijímat textové zprávy, poskytovatel bezdrátových služeb musí ve vašem plánu bezdrátových služeb

nastavit možnost textových zpráv. V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Uživatelská příručka

Zprávy

109

background image

V závislosti na jazyku pro zadávání textu, který používáte k psaní textových zpráv, se vaše zprávy mohou příjemcům

zobrazovat jinak, než předpokládáte.
V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb můžete mít také možnost v textových zprávách odesílat a přijímat

následující mediální soubory: .jpg, .gif, .wbmp, .midi, .vcf (vCard), .ics (iCalendar), .avi, .mpg nebo .mov.
Máte-li ke smartphonu BlackBerry přidruženo více telefonních čísel, odešle smartphone textové zprávy pomocí prvního

telefonního čísla zobrazeného v poli Moje číslo v aplikaci Telefon.