Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zobrazení nebo skrytí zpráv z aplikace Zprávy

background image

Zobrazení nebo skrytí zpráv z aplikace Zprávy

Můžete zabránit zobrazování zpráv z určitých e-mailových účtů v aplikaci zpráv. Pro textové zprávy můžete také nastavit
samostatnou ikonu, která se zobrazí na domovské obrazovce. V závislosti na vašem motivu může být samostatná ikona již
zobrazena při výchozím nastavení.

1.

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.

2.

Stiskněte klávesu

> Možnosti > Správa doručené pošty.

• Chcete-li skrýt zprávy z určitých e-mailových účtů, zrušte v části E-mailové účty zaškrtnutí políček vedle jednoho

nebo více e-mailových účtů.

• Chcete-li zobrazit textové zprávy, zaškrtněte v části Další typy zpráv políčko Textové zprávy.

3.

Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Zprávy

93