Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Više o kompasu

background image

Više o kompasu

Ovisno o vašem davatelju usluga bežične mreže, ova značajka možda neće biti podržana.
Aplikaciju Kompas možete koristiti kako biste odredili koji smjer kretanja imate u odnosu na magnetske polove Zemlje ili

stvarni sjever. Aplikaciju Kompas možete koristiti i s lokacijskim aplikacijama, na primjer, aplikacijom Karte koja je možda

unaprijed instalirana na vaš pametni telefon BlackBerry kako biste dobili podatke poput uputa za vožnju ili položaja na

kojem se nalazite u odnosu na točku interesa. Aplikacija Kompas daje najtočnija očitanja kada pametni telefon stavite na

ravnu površinu ili ga držite vodoravno.