Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Promjena trajanja pregleda snimljenih fotografija

background image

Promjena trajanja pregleda snimljenih fotografija

Možete postaviti koliko dugo će fotografija nakon snimanja biti prikazana ili isključiti tu opciju kako biste odmah mogli
snimiti novu fotografiju.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite ikonu Fotoaparat.

2.

Pritisnite tipku

> Opcije.

• Ako želite promijeniti trajanje pregleda, promijenite vrijeme u polju Pregled slike.
• Kako bi se slika zadržala na zaslonu nakon što pritisnete tipku

, polje Pregled slike postavite na Zadrži.

Korisnički priručnik

Multimedija

155

background image

• Ako ne želite da se fotografija nakon snimanja prikazuje na zaslonu, polje Pregled slike postavite na Isključeno.

3.

Pritisnite tipku

> Spremi.