Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Prikaz informacija o povezanom uređaju

background image

Prikaz informacija o povezanom uređaju

Možete pregledati naziv povezanog uređaja, MAC adresu i IP adresu te proizvođača.

1.

Na početnom zaslonu pritisnite područje s vezama na vrhu zaslona ili pritisnite ikonu Upravljaj vezama.

2.

Pritisnite Mreže i veze > Veze s mobilnim hotspotom.

3.

U odjeljku Povezani Wi-Fi uređaji označite uređaj.

4.

Pritisnite tipku

> Pojedinosti.