Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Uključite ili isključite aplikaciju Application Resource Monitor

background image

Uključite ili isključite aplikaciju Application Resource

Monitor

Aplikacija Application Resource Monitor nadzire aplikacije koje su pokrenute u pozadini te će vas obavijestiti o aplikacijama
koje zloupotrebljavaju sistemske resurse i uzrokuju probleme, primjerice spor rad uređaja ili kraće trajanje baterije.
Application Resource Monitor može vas obavijestiti o aplikacijama koje zloupotrebljavaju sistemske resurse ili te aplikacije
može automatski isključiti.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Nadzor aplikacija.

Korisnički priručnik

Napajanje i baterija

313

background image

3.

Uključite ili isključite potvrdni okvir Uključi Application Resource Monitor, a zatim prilagodite aplikaciju na sljedeći

način:
• Uključite ili isključite potvrdni okvir Automatski isključi pozadinske aplikacije koje troše resurse.
• Uključite ili isključite potvrdni okvir Nemoj automatski zatvarati aplikacije za audio usmjeravanje.

Kada aplikacija prepozna zloupotrebu, prikazat će se odzivnik u kojem možete automatski isključiti aplikaciju ili ga
zanemariti i aplikaciji dopustiti nastavak rada. Ako odlučite zanemariti odzivnik, Application Resource Monitor neće ponovo
nadzirati aplikaciju.