Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Prekid primanja poruka od kanala ćelijskog razašiljanja

background image

Prekid primanja poruka od kanala ćelijskog razašiljanja

Prije nego što počnete: Provjerite ne koristi li vaš davatelj usluga bežične mreže kanal ćelijskog razašiljanja za upravljanje
uslugama, primjerice preferiranih tarifa, na temelju vaše lokacije.

1.

Na početnom zaslonu ili u mapi pritisnite ikonu Opcije.

2.

Pritisnite Uređaj > Napredne postavke sustava > Ćelijsko razašiljanje.

3.

U odjeljku Kanali označite kanal ćelijskog razašiljanja.

4.

Pritisnite tipku

.

• Kako biste prekinuli primanje poruka od kanala ćelijskog razašiljanja, pritisnite Onemogući.
• Ako želite izbrisati kanal ćelijskog razašiljanja, pritisnite Izbriši kanal.