Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Više o hitnim pozivima i načinu povratnog poziva u hitnom slučaju

background image

Više o hitnim pozivima i načinu povratnog poziva u hitnom slučaju

Ako se nalazite izvan područja prekrivenog bežičnom mrežom, a u gornjem dijelu zaslona se pojavi indikator

,

možete upućivati samo hitne pozive. Ovaj pametni telefon BlackBerry omogućava upućivanje hitnih poziva čak i kada je

zaključan. Ovisno o modelu pametnog telefona i bežičnoj mreži s kojom je povezan, pametni telefon omogućava hitne

pozive i kada SIM kartica nije umetnuta. Ako je u trenutku upućivanja hitnog poziva veza s bežičnom mrežom isključena,

pametni telefon se automatski povezuje s bežičnom mrežom. Hitne pozive možete upućivati unošenjem službenih brojeva

za hitne pozive (primjerice, 911 ili 112).
Napomena: Komunikacija od presudne važnosti, uključujući onu u slučaju potrebe za hitnom medicinskom intervencijom,

ne bi se trebala odvijati putem bežičnog uređaja. Brojevi za hitne pozive mogu, ovisno o lokaciji, biti različiti, a hitne pozive

može ometati ili blokirati mreža, okruženje ili smetnje.
Ako je pametni telefon povezan s CDMA mrežom, po završetku hitnog poziva, vaš pametni telefon prelazi u način povratnog

poziva u hitnom slučaju. Ovaj način omogućava operatoru da vam uzvrati poziv te da pronađe vašu približnu lokaciju.

Ovisno o davatelju usluga bežične mreže, način povratnog poziva u hitnom slučaju aktivan je 5 minuta ili dok ne uputite

poziv koji nije hitan. U načinu povratnog poziva u hitnom slučaju ne možete slati i primati poruke te pretraživati web-mjesta.
Ako vaš pametni telefon podržava GPS i vi uputite hitan poziv, hitna služba može odrediti vašu približnu lokaciju pomoću

GPS tehnologije.
Srodne informacije

Više o GPS tehnologiji,