Porsche Design P 9981 from BlackBerry Help

background image

Porsche Design P'9981 smartphone

from BlackBerry

Versie: 7.1

Gebruikershandleiding

background image

Gepubliceerd: 2012-09-27

SWD-20120927112201832

background image

Inhoudsopgave

Snelle help ................................................................................................................................................... 9

Aan de slag: Uw smartphone ........................................................................................................................ 9
Populaire onderwerpen .............................................................................................................................. 29
Populaire tips ............................................................................................................................................. 33
Algemene problemen oplossen ................................................................................................................... 43

Tips en snelkoppelingen ............................................................................................................................. 48

Tips: sneller werken .................................................................................................................................... 48
Tips: de levensduur van de batterij verlengen .............................................................................................. 49
Tips: toepassingen zoeken .......................................................................................................................... 50
Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video's en bestanden ................................................. 51
Tips: maak ruimte vrij om de prestaties van uw smartphone te optimaliseren ............................................... 52
Tips: De software bijwerken ........................................................................................................................ 53
Tips: uw gegevens beschermen .................................................................................................................. 54
Tips: indicatoren gebruiken ........................................................................................................................ 54
Snelkoppelingen: telefoon .......................................................................................................................... 55
Snelkoppelingen: berichten ........................................................................................................................ 56
Snelkoppelingen: Bestanden en bijlagen ..................................................................................................... 58
Snelkoppelingen: typen met het fysieke toetsenbord ................................................................................... 59
Snelkoppelingen: media ............................................................................................................................. 60
Snelkoppelingen: Browser .......................................................................................................................... 61
Snelkoppelingen: Zoeken ........................................................................................................................... 62
Snelkoppelingen: Kaarten ........................................................................................................................... 63
Snelkoppelingen: Agenda ........................................................................................................................... 63
Problemen oplossen: Snelkoppelingen ....................................................................................................... 64

Telefoon ..................................................................................................................................................... 65

Hoe kan ik: Telefoon ................................................................................................................................... 65
Problemen oplossen: Telefoon .................................................................................................................... 84

background image

Spraakopdrachten ..................................................................................................................................... 89

Hoe kan ik: Spraakopdrachten .................................................................................................................... 89
Problemen oplossen: Spraakopdrachten .................................................................................................... 91

Berichten ................................................................................................................................................... 93

Hoe kan ik: Berichtentoepassing ................................................................................................................ 93
Problemen oplossen: Berichtentoepassing ............................................................................................... 131

Bestanden en bijlagen .............................................................................................................................. 138

Hoe kan ik: Bestanden ............................................................................................................................. 138
Problemen oplossen: Bestanden .............................................................................................................. 145

Media ...................................................................................................................................................... 147

Hoe kan ik: Media .................................................................................................................................... 147
Problemen oplossen: Media ..................................................................................................................... 164

Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................................... 168

Hoe kan ik: Beltonen, geluiden en waarschuwingen .................................................................................. 168
Problemen oplossen: Beltonen, geluiden en waarschuwingen ................................................................... 172

Browser ................................................................................................................................................... 174

Hoe kan ik: Browser ................................................................................................................................. 174
Tips: Browser ........................................................................................................................................... 188
Problemen oplossen: Browser .................................................................................................................. 189

Agenda .................................................................................................................................................... 191

Hoe kan ik: Agenda .................................................................................................................................. 191
Tips: Agenda ............................................................................................................................................ 201
Problemen oplossen: Agenda ................................................................................................................... 202

Contactpersonen ...................................................................................................................................... 204

Hoe kan ik: Contactpersonen .................................................................................................................... 204
Problemen oplossen: Contactpersonen ..................................................................................................... 214

Klok ......................................................................................................................................................... 216

background image

Hoe kan ik: Klok ....................................................................................................................................... 216
Problemen oplossen: Klok ........................................................................................................................ 220

Taken en memo's ..................................................................................................................................... 221

Een taak of memo maken ......................................................................................................................... 221
Een taak of memo verzenden .................................................................................................................... 221
Een taak of memo wijzigen of verwijderen ................................................................................................. 221
De status van een taak wijzigen ................................................................................................................ 222
Voltooide taken verbergen ........................................................................................................................ 222
Taken in de agenda weergeven ................................................................................................................. 222
Taken en memo's synchroniseren ............................................................................................................ 223
Informatie over categorieën ...................................................................................................................... 225
Een contactpersoon, taak of memo categoriseren ..................................................................................... 225
Een categorie maken voor contacten, taken of memo's ............................................................................. 226
De bevestigingsvraag uitschakelen die wordt weergegeven voorafgaand aan het verwijderen van berichten 226

Typen ...................................................................................................................................................... 227

Hoe kan ik: Typen ..................................................................................................................................... 227
Problemen oplossen: Typen ..................................................................................................................... 234

Toetsenbord ............................................................................................................................................. 236

Hoe kan ik: Toetsenbord ........................................................................................................................... 236

Taal ......................................................................................................................................................... 239

Hoe kan ik: Taal ....................................................................................................................................... 239
Problemen oplossen: Taal ........................................................................................................................ 241

Schermweergave ..................................................................................................................................... 242

Hoe kan ik: Schermweergave .................................................................................................................... 242
Problemen oplossen: Schermweergave .................................................................................................... 247

GPS-technologie ...................................................................................................................................... 249

Hoe kan ik: GPS-technologie .................................................................................................................... 249
Problemen oplossen: GPS-technologie ..................................................................................................... 251

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 252

Hoe kan ik: Kompas ................................................................................................................................. 252

Kaarten .................................................................................................................................................... 254

Hoe kan ik: Kaarten .................................................................................................................................. 254
Personaliseren: Kaarten ........................................................................................................................... 258
Problemen oplossen: Kaarten ................................................................................................................... 260

Toepassingen ........................................................................................................................................... 261

Hoe kan ik: Toepassingen ......................................................................................................................... 261
Problemen oplossen: Toepassingen .......................................................................................................... 263

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 267

Hoe kan ik:BlackBerry ID .......................................................................................................................... 267

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 269

Hoe kan ik: BlackBerry Device Software .................................................................................................... 269
Problemen oplossen: BlackBerry Device Software ..................................................................................... 271

Verbindingen beheren .............................................................................................................................. 273

Mobiel netwerk ........................................................................................................................................ 273
Wi-Fi-technologie ..................................................................................................................................... 280

De modus Mobile Hotspot ........................................................................................................................ 291

Hoe kan ik: de modus Mobile Hotspot ....................................................................................................... 291
Problemen oplossen: de modus Mobile Hotspot ........................................................................................ 294

Bluetooth-technologie .............................................................................................................................. 296

Hoe kan ik: Bluetooth-technologie ............................................................................................................ 296
Problemen oplossen: Bluetooth-technologie ............................................................................................. 304

NFC-technologie ...................................................................................................................................... 308

Hoe kan ik: NFC-technologie .................................................................................................................... 308
Problemen oplossen: NFC-technologie ..................................................................................................... 314

background image

Mediaserver ............................................................................................................................................. 316

Hoe kan ik: Mediaserver ........................................................................................................................... 316

Slimme accessoires .................................................................................................................................. 318

Informatie over de toepassing Slimme accessoires .................................................................................... 318
Een nieuw dock instellen .......................................................................................................................... 318
Een dockprofiel wijzigen ........................................................................................................................... 319
Een opgeslagen dockprofiel verwijderen ................................................................................................... 319

Vermogen en batterij ................................................................................................................................ 320

Hoe kan ik: Voeding en batterij ................................................................................................................. 320
Problemen oplossen: vermogen en de batterij ........................................................................................... 324

Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................................................. 325

Hoe kan ik: Opslagruimte en mediakaarten ............................................................................................... 325
Problemen oplossen: Opslagruimte en mediakaarten ................................................................................ 332

Zoeken ..................................................................................................................................................... 334

Hoe kan ik: Zoeken ................................................................................................................................... 334
Problemen oplossen: Zoeken .................................................................................................................... 339

Beveiliging ............................................................................................................................................... 340

Hoe kan ik: Beveiliging ............................................................................................................................. 340
Problemen oplossen: Beveiliging .............................................................................................................. 372

Serviceboeken en diagnostische rapporten ............................................................................................... 374

Een diagnoserapport uitvoeren, weergeven, verzenden of verwijderen ....................................................... 374
Een serviceboek accepteren, verwijderen of herstellen .............................................................................. 374
Een standaardgeadresseerde instellen voor diagnoserapporten ................................................................ 375
Uw smartphonemodelnummer en versie van de BlackBerry Device Software opzoeken ............................. 375
Ik kan geen diagnoserapport uitvoeren of verzenden ................................................................................. 376

Synchronisatie ......................................................................................................................................... 377

Hoe kan ik: Synchronisatie ....................................................................................................................... 377
Problemen oplossen: Synchronisatie ........................................................................................................ 380

background image

Opties voor toegankelijkheid ..................................................................................................................... 383

Hoe kan ik: Toegankelijkheid .................................................................................................................... 383

Rekenmachine ......................................................................................................................................... 389

Rekenmachine gebruiken ......................................................................................................................... 389
Eenheden omrekenen .............................................................................................................................. 389

Verklarende woordenlijst .......................................................................................................................... 390

Wettelijke bepalingen ............................................................................................................................... 392