Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Contactpersonen aan uw lijst met toegestane afzenders toevoegen

background image

Contactpersonen aan uw lijst met toegestane afzenders toevoegen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

Gebruikershandleiding

Berichten

121

background image

2.

Klik op Beveiliging > Firewall.

3.

Schakel in de sectie Algemeen het selectievakje Inschakelen in als dit nog niet is gebeurd.

4.

Selecteer in de sectie Inkomende berichten blokkeren een of meerdere berichttypen.

5.

Schakel in de sectie Uitzonderingen het selectievakje Specifieke adressen, telefoonnummers of PIN's in.

6.

Klik op Toevoegen.

7.

Druk op de toets

.

8.

Klik op een van de volgende menu-items:
• E-mailadres toevoegen
• Telefoonnummer toevoegen
• PIN-code toevoegen

9.

Voer in het dialoogvenster Nieuwe uitzondering invoeren de contactgegevens in.

10. Druk op de toets

op het toetsenbord.

11. Druk op de toets

> Sluiten.

12. Druk op de toets

> Opslaan.