Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Teller van geblokkeerde berichten resetten

background image

Teller van geblokkeerde berichten resetten

Als u berichten blokkeert, houdt de teller van geblokkeerde berichten bij hoe veel berichten uw BlackBerry-smartphone
heeft geblokkeerd. U kunt de teller van geblokkeerde berichten terugzetten op nul.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Beveiliging > Firewall.

3.

Markeer een berichttype.

4.

Druk op de toets

> Telling resetten of Alle tellingen resetten.