Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Een markering toevoegen, wijzigen of verwijderen

background image

Een markering toevoegen, wijzigen of verwijderen

Als u wijzigingen aanbrengt in een markering in een verzonden e-mailbericht, worden de wijzigingen uitsluitend
weergegeven op uw BlackBerry-smartphone en niet verzonden naar de ontvanger. Afhankelijk van de berichtservice die u
gebruikt, kunt u deze taak mogelijk niet uitvoeren.

Druk bij het opstellen of lezen van een e-mailbericht op de toets

.

• Klik op Markeren voor opvolgen als u een markering wilt toevoegen. Stel de eigenschappen voor opvolgen in. Druk op

de toets

> Opslaan.

• Klik op Eigenschappen voor opvolgen als u een markering wilt wijzigen. Wijzig de eigenschappen voor opvolgen. Druk

op de toets

> Opslaan.

• Klik op Markering wissen als u een markering wilt verwijderen.