Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen

background image

Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of

verwijderen

1.

Voer een van de volgende handelingen uit:
• Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Bestanden.
• Klik in het beginscherm op het pictogram Media.Druk op de toets

> Verkennen.

2.

Zoek en markeer een bestand.

3.

Druk op de toets

.

• Klik op Kopiëren als u een bestand wilt kopiëren. Navigeer naar een locatie. Klik op Plakken.
• Klik op Knippen als u een bestand wilt verplaatsen. Navigeer naar een locatie. Klik op Plakken.
• Klik op Naam wijzigen als u de naam van een bestand wilt wijzigen. Typ een naam voor het bestand. Klik op

Opslaan.

• Klik op Verwijderen als u een bestand wilt verwijderen.

Gebruikershandleiding

Bestanden en bijlagen

141