Porsche Design P 9981 from BlackBerry - De BlackBerry Device Software bijwerken

background image

De BlackBerry Device Software bijwerken

U kunt uw BlackBerry-smartphone gewoon gebruiken wanneer u de BlackBerry Device Software downloadt, maar niet
terwijl u de software installeert. Tijdens het installatieproces kan uw smartphone opnieuw worden opgestart of een wit
scherm hebben. Verwijder de batterij niet tijdens de update.
Als de beveiliging is ingeschakeld, dient u mogelijk uw wachtwoord meerdere keren te typen tijdens het installatieproces.
Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name
voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens
herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene
omstandigheden.

1.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Gebruikershandleiding

BlackBerry Device Software

269

background image

• Als u de software via het draadloze netwerk wilt bijwerken, klikt u in het beginscherm op het pictogram

.

Als u het pictogram

niet hebt, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op

Toestel > Software-updates.

• Om uw software bij te werken met de BlackBerry Desktop Software, opent u via uw computer de BlackBerry

Desktop Software. Sluit uw smartphone aan op uw computer.

• Als u de software wilt bijwerken via een website, gaat u op uw computer naar

www.blackberry.com/update

. Klik

op Controleren op updates. Sluit uw smartphone aan op uw computer.

2.

Volg de instructies op het scherm.

Als u uw software hebt bijgewerkt via het draadloze netwerk en u de vorige versie van de software die tijdelijk is opgeslagen
op uw smartphone wilt verwijderen, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties. Klik op Toestel >
Software-updates. Druk op de toets

> Resultaat weergeven. Druk op de toets

> Downgradegegevens

verwijderen.
Verwante informatie

Informatie over back-ups maken van smartphonegegevens en deze weer terugzetten,

191

Ik kan de BlackBerry Device Software niet bijwerken over het draadloze netwerk,

271

Er is onvoldoende opslagruimte beschikbaar op mijn smartphone om de BlackBerry Device Software bij te werken,

271

BlackBerry Device Software,

269