Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Een persoonlijke distributielijst wijzigen of verwijderen

background image

Een persoonlijke distributielijst wijzigen of verwijderen

1.

Klik in het beginscherm op het pictogram Contactpersonen.

2.

Markeer een persoonlijke distributielijst.

3.

Druk op de toets

.

• Klik op Groep bewerken als u een persoonlijke distributielijst wilt wijzigen. Klik op een contactpersoon. Klik op Lid

toevoegen, Lid wijzigen of Lid verwijderen. Druk op de toets

> Groep opslaan.

• Klik op Groep verwijderen > Verwijderen als u een persoonlijke distributielijst wilt verwijderen.

Opmerking: Wanneer u een contactpersoon uit een persoonlijke distributielijst verwijdert, blijft de contactpersoon in uw
contactpersonenlijst staan.