Porsche Design P 9981 from BlackBerry - USB-massaopslagmodus in- of uitschakelen.

background image

USB-massaopslagmodus in- of uitschakelen.

Als uw BlackBerry-smartphone met een USB-kabel is aangesloten op uw computer maar niet wordt weergegeven als een
station op uw computer, moet u mogelijk de USB-massaopslagmodus inschakelen.

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Toestel > Opslag.

3.

Druk op de toets

> USB-massaopslag inschakelen.

Gebruikershandleiding

Opslagruimte en mediakaarten

327

background image

4.

Voer indien nodig het wachtwoord voor uw smartphone in.

Uw smartphone wordt als een station weergegeven op uw computer.

Om de USB-massaopslagmodus uit te schakelen, drukt u op de toets

> Verbinding verbreken.