Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen, video’s en bestanden

background image

Tips: maak ruimte vrij voor uw muziek, afbeeldingen,

video's en bestanden

U kunt bestanden opslaan in de ingebouwde mediaopslag op uw BlackBerry-smartphone of op een mediakaart.

Controleer hoeveel ruimte in beslag wordt genomen door
mediabestanden en documenten.

Klik in het beginscherm op het pictogram Media. Druk op
de toets

> Geheugengebruik.

Verwijder onnodige bestanden.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram
Bestanden.Zoek en markeer een bestand. Druk op de toets

> Verwijderen.

Zorg dat de foto's en video's die u maakt, minder ruimte
innemen.

Klik in het beginscherm op het pictogram Camera of Media
> Videocamera. Druk op de toets

> Opties.Wijzig het

veld Afbeeldingsgrootte of Video-indeling.

Sla bestanden op een mediakaart op in plaats van op uw
smartphone.

Klik in het beginscherm op het pictogram Camera of Media
> Videocamera. Druk op de toets

> Opties.Wijzig in

het gedeelte Opslag het veld Afbeeldingen opslaan of
Video's opslaan.

Research In Motion raadt u aan regelmatig een back-upbestand te maken en op te slaan op uw computer, met name
voordat u software bijwerkt. Als u een recent back-upbestand bewaart op uw computer kunt u smartphonegegevens
herstellen als u uw smartphone kwijtraakt of als uw smartphone wordt gestolen of beschadigd raakt door onvoorziene
omstandigheden.
Verwante informatie

Een bestand kopiëren, verplaatsen, een andere naam geven of verwijderen,

141

De grootte wijzigen van foto's die u maakt,

159

Gebruikershandleiding

Snelle help

38

background image

De beschikbare hoeveelheid geheugen op uw smartphone weergeven,

331

Instellen hoe lang uw smartphone agenda-items opslaat,

198

Een toepassing blijven uitvoeren op de achtergrond en overschakelen naar een andere toepassing,

261