Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Automatisch toevoegen van items aan het aangepaste woordenboek stoppen

background image

Automatisch toevoegen van items aan het aangepaste woordenboek

stoppen

1.

Klik in het beginscherm of in een map op het pictogram Opties.

2.

Klik op Typen en taal > Typen.

3.

Voor een toetsenbord klikt u op Geavanceerde stijlopties.

4.

Schakel het selectievakje Typen uit.

5.

Schakel het selectievakje Namen uit.

6.

Wijzig het veld E-mail in Uit.

7.

Druk op de toets

> Opslaan.