Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Uw Smartphone uitschakelen

background image

Uw Smartphone uitschakelen

Afhankelijk van het thema kan de plaats of de naam van het pictogram Toestel uit afwijken van de plaats of naam in deze
taak.

• Als u uw BlackBerry-smartphone niet op automatisch in- en uitschakelen op specifieke tijden hebt ingesteld, houdt u

de toets

ingedrukt.

• Als u uw smartphone zodanig hebt ingesteld dat het toestel automatisch wordt in- en uitgeschakeld op specifieke

tijden, klikt u in het beginscherm of in een map op het pictogram Toestel uit. Als u wilt dat uw smartphone

uitgeschakeld blijft tot u het toestel weer inschakelt, klikt u op Volledig uitschakelen. Als u wilt dat uw smartphone op

een bepaalde tijd of voor alarmen of agendaherinneringen weer wordt ingeschakeld, klikt u op Uitschakelen.