Pomoc usługi Porsche Design P 9981 from BlackBerry

background image

Porsche Design P'9981 smartphone

from BlackBerry

Wersja: 7.1

Podręcznik użytkownika

background image

Opublikowano: 2012-09-27

SWD-20120927141027387

background image

Spis treści

Szybka pomoc .............................................................................................................................................. 9

Rozpoczęcie pracy: twój smartfon ................................................................................................................. 9
Popularne tematy ....................................................................................................................................... 28
Popularne wskazówki ................................................................................................................................. 33
Rozwiązywanie popularnych problemów ..................................................................................................... 42

Wskazówki i skróty ...................................................................................................................................... 48

Wskazówki: Szybkie wykonywanie zadań ..................................................................................................... 48
Wskazówki: Wydłużanie czasu pracy baterii ................................................................................................ 49
Wskazówki: Znajdowanie aplikacji ............................................................................................................... 50
Wskazówki: Zwalnianie miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i pliki ................................................................... 51
Wskazówki: Zwalnianie miejsca w celu zoptymalizowania wydajności smartfonu .......................................... 52
Porady: aktualizowanie oprogramowania .................................................................................................... 53
Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji ....................................................................................... 54
Wskazówki: Zarządzanie wskaźnikami ........................................................................................................ 55
Skróty: telefon ............................................................................................................................................ 56
Skróty: wiadomości .................................................................................................................................... 56
Skróty: pliki i załączniki ............................................................................................................................... 58
Skróty: wpisywanie za pomocą klawiatury sprzętowej .................................................................................. 59
Skróty: multimedia ..................................................................................................................................... 60
Skróty: przeglądarka ................................................................................................................................... 61
Skróty: wyszukiwanie .................................................................................................................................. 63
Skróty: mapy .............................................................................................................................................. 63
Skróty: kalendarz ........................................................................................................................................ 64
Rozwiązywanie problemów ze skrótami ....................................................................................................... 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 66

Wskazówki: telefon ..................................................................................................................................... 66
Rozwiązywanie problemów: telefon ............................................................................................................. 86

background image

Polecenia głosowe ...................................................................................................................................... 90

Informacje: Polecenia głosowe .................................................................................................................... 90
Rozwiązywanie problemów: Polecenia głosowe ........................................................................................... 93

Wiadomości ............................................................................................................................................... 94

Poradnik: aplikacja wiadomości .................................................................................................................. 94
Rozwiązywanie problemów: aplikacja wiadomości ..................................................................................... 132

Pliki i załączniki ........................................................................................................................................ 139

Informacje: Pliki ....................................................................................................................................... 139
Rozwiązywanie problemów: pliki ............................................................................................................... 146

Multimedia ............................................................................................................................................... 147

Poradnik: Multimedia ............................................................................................................................... 147
Rozwiązywanie problemów z multimediami ............................................................................................... 164

Dzwonki, dźwięki i alarmy ......................................................................................................................... 168

Informacje: dzwonki, dźwięki i alarmy ....................................................................................................... 168
Rozwiązywanie problemów z dzwonkami, dźwiękami i alarmami ................................................................ 172

Przeglądarka ............................................................................................................................................ 173

Informacje: Przeglądarka .......................................................................................................................... 173
Podpowiedzi: przeglądarka ....................................................................................................................... 187
Rozwiązywanie problemów z przeglądarką ................................................................................................ 188

Kalendarz ................................................................................................................................................ 190

Informacje: Kalendarz .............................................................................................................................. 190
Podpowiedzi: kalendarz ............................................................................................................................ 200
Rozwiązywanie problemów z kalendarzem ................................................................................................ 200

Kontakty .................................................................................................................................................. 203

Informacje: Kontakty ................................................................................................................................ 203
Rozwiązywanie problemów z kontaktami ................................................................................................... 213

Zegar ....................................................................................................................................................... 214

background image

Informacje: Zegar ..................................................................................................................................... 214
Rozwiązywanie problemów z zegarem ....................................................................................................... 217

Zadania i notatki ....................................................................................................................................... 219

Tworzenie zadania lub notatki ................................................................................................................... 219
Przesyłanie zadania lub notatki ................................................................................................................. 219
Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki ................................................................................................. 219
Zmiana stanu zadania .............................................................................................................................. 220
Ukrywanie wykonanych zadań .................................................................................................................. 220
Wyświetlanie zadań w kalendarzu ............................................................................................................. 220
Synchronizacja zadań i notatek ................................................................................................................. 221
Kategorie — informacje ............................................................................................................................ 223
Podział kontaktów, zadań i notatek na kategorie ....................................................................................... 223
Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek ............................................................................... 224
Wyłączanie monitu wyświetlanego przed usunięciem elementów .............................................................. 224

Pisanie ..................................................................................................................................................... 225

Informacje: pisanie ................................................................................................................................... 225
Rozwiązywanie problemów z pisaniem ...................................................................................................... 232

Klawiatura ................................................................................................................................................ 234

Informacje: Klawiatura .............................................................................................................................. 234

Język ....................................................................................................................................................... 237

Informacje: Język ..................................................................................................................................... 237
Rozwiązywanie problemów z językiem ...................................................................................................... 239

Ekran ....................................................................................................................................................... 240

Informacje: ekran ..................................................................................................................................... 240
Rozwiązywanie problemów: Ekran ............................................................................................................ 245

Technologia GPS ...................................................................................................................................... 247

Informacje: Technologia GPS .................................................................................................................... 247
Rozwiązywanie problemów z technologią GPS ........................................................................................... 249

background image

Kompas ................................................................................................................................................... 250

Informacje: Kompas ................................................................................................................................. 250

Mapy ....................................................................................................................................................... 252

Informacje: Mapy ..................................................................................................................................... 252
Personalizacja: Mapy ............................................................................................................................... 256
Rozwiązywanie problemów z mapami ....................................................................................................... 258

Aplikacje .................................................................................................................................................. 259

Informacje: Aplikacje ................................................................................................................................ 259
Rozwiązywanie problemów z aplikacjami .................................................................................................. 261

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 266

Jak: BlackBerry ID .................................................................................................................................... 266

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 268

Informacje: Aktualizacja oprogramowania BlackBerry ............................................................................... 268
Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem BlackBerry Device Software ............................................ 270

Zarządzanie połączeniami ........................................................................................................................ 272

Sieć telefonii komórkowej ......................................................................................................................... 272
Technologia Wi-Fi ..................................................................................................................................... 279

Tryb mobilnego punktu aktywnego ........................................................................................................... 290

Informacje: Tryb mobilnego punktu aktywnego ......................................................................................... 290
Rozwiązywanie problemów: Tryb mobilnego punktu aktywnego ................................................................. 294

Technologia Bluetooth ............................................................................................................................. 295

Informacje: Technologia Bluetooth ........................................................................................................... 295
Rozwiązywanie problemów z technologią Bluetooth .................................................................................. 304

Technologia NFC ...................................................................................................................................... 307

Informacje: Technologia NFC ................................................................................................................... 307
Rozwiązywanie problemów z technologią NFC .......................................................................................... 313

background image

Serwer multimediów ................................................................................................................................. 315

Poradnik: Serwer multimediów ................................................................................................................. 315

Inteligentne akcesoria .............................................................................................................................. 317

Aplikacja Inteligentne akcesoria — informacje .......................................................................................... 317
Konfiguracja nowej stacji dokującej .......................................................................................................... 317
Zmiana profilu dokowania ......................................................................................................................... 318
Usuwanie zapisanego profilu dokowania ................................................................................................... 318

Zasilanie i akumulator .............................................................................................................................. 319

Informacje: Zasilanie i bateria ................................................................................................................... 319
Rozwiązywanie problemów: zasilanie i akumulator .................................................................................... 323

Pamięć masowa i karty multimedialne ...................................................................................................... 324

Informacje: Miejsce w pamięci urządzenia i karty multimedialne ............................................................... 324
Rozwiązywanie problemów: Pamięć masowa i karty multimedialne ........................................................... 330

Wyszukaj .................................................................................................................................................. 332

Informacje: Wyszukiwanie ........................................................................................................................ 332
Rozwiązywanie problemów: Wyszukiwanie ................................................................................................ 337

Zabezpieczenia ........................................................................................................................................ 338

Wskazówki: zabezpieczenia ...................................................................................................................... 338
Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ........................................................................................ 369

Rejestry usług i raporty diagnostyczne ...................................................................................................... 372

Generowanie, wyświetlanie, wysyłanie i usuwanie raportu diagnostycznego ............................................... 372
Akceptowanie, usuwanie i przywracanie rejestru usług .............................................................................. 372
Ustawianie domyślnego adresata raportów diagnostycznych ..................................................................... 373
Jak znaleźć numer modelu posiadanego smartfonu oraz wersję oprogramowania BlackBerry Device

Software ............................................................................................................................................. 373

Nie mogę przeprowadzić diagnostyki lub wysłać raportu diagnostycznego ................................................. 374

Synchronizacja ......................................................................................................................................... 375

Wskazówki: synchronizacja ....................................................................................................................... 375

background image

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją ............................................................................................. 378

Opcje dostępności .................................................................................................................................... 381

Informacje: Dostępność ............................................................................................................................ 381

Kalkulator ................................................................................................................................................ 387

Korzystanie z kalkulatora .......................................................................................................................... 387
Przeliczanie jednostek miary .................................................................................................................... 387

Słownik pojęć ........................................................................................................................................... 388

Informacje prawne ................................................................................................................................... 390