Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Planowanie spotkania lub terminu

background image

Planowanie spotkania lub terminu

Zanim zaczniesz: Aby zaprosić uczestników na spotkanie, twoje firmowe konto e-mail musi korzystać z serwera BlackBerry
Enterprise Server obsługującego tę funkcję.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Nowy termin.

3.

Wpisz informacje o spotkaniu lub terminie.

• Aby zaprosić uczestnika na spotkanie, naciśnij klawisz

> Zaproś uczestnika. Kliknij uczestnika.

4.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

193

background image

• Aby wysłać zaproszenie na spotkanie do zaproszonych uczestników, naciśnij klawisz

> Wyślij.

• Aby zapisać termin, naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Wyłączanie smartfonu,

321

Nie mogę utworzyć terminu obejmującego wiele dni,

200

Podczas planowania terminów nie mogę skonfigurować ustawień w niektórych polach,

201