Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Nie mogę dołączyć do telekonferencji za pomocą opcji Dołącz teraz

background image

Nie mogę dołączyć do telekonferencji za pomocą opcji

Dołącz teraz

Opcja Dołącz teraz może nie być widoczna w powiadomieniu o spotkaniu, jeśli organizator nie używał smartfonu
BlackBerry obsługującego tę funkcję lub nie wprowadził informacji o telekonferencji poprawnie. Konieczna może być
zmiana opcji inteligentnego wybierania w taki sposób, aby można było dołączyć do połączenia konferencyjnego za pomocą
opcji Dołącz teraz.
Spróbuj wykonać następujące czynności:

• Jeżeli opcja Dołącz teraz nie pojawi się, to w celu dołączenia do połączenia konferencyjnego należy w spotkaniu lub w

zaproszeniu na spotkanie kliknąć numer mostka połączenia konferencyjnego i kod dostępu znajdujący się w polu
Lokalizacja lub w sekcji Notatki.

• Jeżeli pojawi się opcja Dołącz teraz, ale nie można się połączyć, spróbuj zwiększyć domyślny czas oczekiwania

smartfonu przed wybraniem numeru wewnętrznego. Na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Naciśnij klawisz

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

201

background image

> Opcje > Inteligentne wybieranie.W sekcji Aby wybierać numery wewnętrzne we wszystkich pozostałych

firmach zmień wartość pola Czekaj przez na najwyższą dostępną lub na Moja odpowiedź, jeśli smartfon BlackBerry jest
podłączony do sieci CDMA. Spróbuj ponownie dołączyć do połączenia konferencyjnego korzystając z opcji Dołącz
teraz.

Informacje pokrewne

Dołączanie do telekonferencji,

199

Podręcznik użytkownika

Kalendarz

202