Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek

background image

Tworzenie kategorii dla kontaktów, zadań lub notatek

Aby organizować elementy w aplikacji kontaktów, zadań lub MemoPad, można tworzyć kategorie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Kontakty, Zadania lub MemoPad.

2.

Naciśnij klawisz

> Filtr.

3.

Naciśnij klawisz

> Nowy.

4.

Wpisz nazwę kategorii.

5.

Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

Aby usunąć kategorię, zaznacz wybraną pozycję. Naciśnij klawisz

> Usuń.