Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych

background image

Poprawa jakości dźwięku plików multimedialnych

W zależności od modelu smartfonu BlackBerry ta funkcja może nie być obsługiwana. Aby poprawić jakość dźwięku plików
multimedialnych, zalecamy korzystanie ze słuchawek stereofonicznych.

1.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Na ekranie głównym kliknij ikonę Multimedia. Naciśnij klawisz

> Opcje multimediów.

• Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Notatki głosowe. Naciśnij klawisz

> Opcje.

2.

Zmień ustawienie pola Korektor muzyczny zestawu słuchawkowego.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.