Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego

background image

Wybieranie głosowe
Wykonywanie czynności za pomocą polecenia głosowego

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Wybieranie głosowe.

2.

Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wypowiedz polecenie głosowe.

Informacje pokrewne

Nie można nawiązywać połączeń za pomocą poleceń głosowych,

88