Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Włączanie i wyłączanie dźwięków trackpada

background image

Włączanie i wyłączanie dźwięków trackpada

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij opcję Pisanie i język > Czułość trackpada.

3.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Dźwięk pokrętła.

4.

Podręcznik użytkownika

Pisanie

227

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.