Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Otwieranie, zamykanie lub przełączanie się między kartami

background image

Otwieranie, zamykanie lub przełączanie się między kartami

Dzięki przeglądaniu w kartach w smartfonie BlackBerry można otworzyć równocześnie wiele stron WWW. Jeśli otworzysz
łącze znajdujące się w wiadomości, wpisie kalendarza lub notatce, łącze to otworzy się automatycznie w nowej karcie. Im
więcej kart otworzysz, tym więcej pamięci smartfonu będzie wykorzystane.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby otworzyć nową kartę w uruchomionej przeglądarce, naciśnij kolejno klawisz

> Karty. Kliknij ikonę Nowa

karta.

• Aby otworzyć nową kartę dla łącza na stronie internetowej, zaznacz dane łącze. Naciśnij klawisz

> Otwórz łącze

w nowej karcie.

• Aby przełączać się pomiędzy kartami, w przeglądarce naciśnij klawisz

> Karty. Kliknij kartę.

• Aby zamknąć kartę, w przeglądarce naciśnij klawisz

> Karty. Zaznacz kartę. Kliknij ikonę .

Podręcznik użytkownika

Przeglądarka

174