Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Konfiguracja adresu e-mail

background image

Konfiguracja adresu e-mail

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Konfiguracja.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

28

background image

2.

W sekcji Konfiguracja kliknij ikonę Konta e-mail.

3.

Wykonaj instrukcje wyświetlane na kolejnych ekranach w celu skonfigurowania adresu e-mail. Po poprawnym

skonfigurowaniu adresu e-mail przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca. Aby wyświetlać wiadomości e-mail i

zarządzać nimi, na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

Uwaga: W niektórych przypadkach mogą być dostępne także poniższe opcje. Wybierz jedną z opcji.

• Konto poczty elektronicznej: Użyj tej opcji w celu powiązania smartfonu BlackBerry z istniejącymi kontami e-mail (na

przykład Windows Live Hotmail) ub w celu utworzenia nowego adresu e-mail dla smartfonu.

• Konto firmowe: Jeśli administrator przekazał ci firmowe hasło aktywacyjne, skorzystaj z tej opcji, aby powiązać

smartfon ze służbowym kontem e-mail za pomocą programu BlackBerry Enterprise Server.

!
Jeśli konfigurujesz konto poczty elektronicznej (na przykład Windows Live Hotmail lub Google Mail) lub nowy adres e-mail
dla smartfonu i nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z administratorem lub dostawcą usług bezprzewodowych.
Informacje pokrewne

Ręczna resynchronizacja wiadomości e-mail przez sieć bezprzewodową,

99

Zmiana opcji prywatnego konta e-mail,

99