Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji

background image

Wskazówki: Dbałość o bezpieczeństwo informacji

Wystarczy kilka kroków, aby zabezpieczyć informacje przechowywane w smartfonie BlackBerry przed ujawnieniem.
Jednym z nich jest niepozostawianie smartfonu bez opieki.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.

Podręcznik użytkownika

Szybka pomoc

38

background image

Ustawienie hasła smartfonu.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.

Szyfrowanie kontaktów i plików

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.
Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.

Tworzenie kopii zapasowej danych smartfonu zapisanej na
komputerze.

W celu wykonania kopii zapasowej danych smartfonu i
zapisania jej na komputerze skorzystaj z oprogramowania
BlackBerry Desktop Software. Oprogramowanie BlackBerry
Desktop Software można pobrać na komputer pod adresem

www.blackberry.com/desktop

. Należy wybrać opcję

odpowiednią dla posiadanego komputera.

Tworzenie kopii zapasowej danych smartfonu zapisanej na
karcie multimedialnej.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Konfiguracja. W sekcji
Konfiguracja kliknij kolejno opcje Zmiana urządzeń >
Zapisz dane.

Informacje pokrewne

Włączanie szyfrowania,

329

Ustawianie lub zmiana hasła smartfonu,

339