Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Wysyłanie kart kontaktów za pomocą technologii Bluetooth

background image

Wysyłanie kart kontaktów za pomocą technologii

Bluetooth

Karty kontaktów wysłane za pomocą technologii Połączenia są automatycznie zapisywane na liście kontaktów
odbierającego je smartfonu.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kontakty.

2.

Kliknij kontakt.

3.

Naciśnij klawisz

> Wyślij kartę kontaktu > Wyślij, korzystając z Bluetooth.

Zmiana nazwy lub usunięcie połączonego urządzenia

obsługującego technologię Bluetooth

Zanim zaczniesz: Aby można było wykonać tę czynność, obsługa technologii Bluetooth musi być włączona. Aby usunąć
połączone urządzenie obsługujące technologię Bluetooth, należy najpierw odłączyć smartfon BlackBerry od urządzenia
obsługującego Bluetooth.

1.

Na ekranie głównym kliknij obszar połączeń w górnej części ekranu lub ikonę Zarządzanie połączeniami.

2.

Kliknij Sieci i połączenia > Połączenia Bluetooth.

3.