Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Ustawianie domyślnego numeru kierunkowego kraju i strefy

background image

Ustawianie domyślnego numeru kierunkowego kraju i strefy

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Inteligentne wybieranie.

3.

Wybierz odpowiednie ustawienia w polach Nr kierunkowy kraju i Nr kierunkowy strefy.

4.

W razie potrzeby wybierz odpowiednie ustawienia w polach Lokalny kod kraju i Cyfry połączeń międzynarodowych.

5.

W polu Długość numeru krajowego określ domyślną długość numerów telefonów w kraju.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Uwaga: Podczas określania domyślnej długości numerów telefonów podaj swój numer strefy i numer lokalny, ale bez
numeru kierunkowego kraju lub prefiksu NDD.