Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Wysyłanie dziennika połączeń

background image

Wysyłanie dziennika połączeń

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Zaznacz dziennik połączeń.

3.

Naciśnij klawisz

key > Pokaż > Historia.

4.

Zaznacz dziennik połączeń.

5.

Naciśnij klawisz

> Prześlij.