Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Sortowanie numerów telefonu lub kontaktów na ekranie telefonu

background image

Sortowanie numerów telefonu lub kontaktów na ekranie telefonu

1.

Na ekranie głównym naciśnij klawisz

.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Dzienniki połączeń i listy.

• Aby sortować numery telefonu lub kontakty według częstotliwości użycia, w polu Widok listy numerów wybierz

opcję Najczęściej używane.

• Aby sortować kontakty alfabetycznie według nazwy, w polu Widok listy numerów wybierz opcję Nazwa.

Podręcznik użytkownika

Telefon

81

background image

• Aby sortować numery telefonu lub kontakty według tego, które z nich były ostatnio używane, w polu Widok listy

numerów wybierz opcję Najnowsze.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Włączanie lub wyłączanie wybierania numerów z ekranu Blokada,

81