Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Połączenia alarmowe

background image

Połączenia alarmowe i alarmowy tryb oddzwaniania – informacje

Jeśli jesteś poza zasięgiem sieci bezprzewodowej, a w górnej części ekranu widać wskaźnik

, możesz dzwonić

tylko na numery alarmowe. Smartfon BlackBerry pozwala na wykonywanie połączeń awaryjnych nawet wtedy, gdy jest

zablokowany. W zależności od modelu smartfonu i sieci bezprzewodowej, z którą jest on połączony, telefon może pozwalać

na wykonywanie połączeń awaryjnych nawet wtedy, gdy nie włożono do niego karty SIM. Jeśli w chwili inicjowania

połączenia alarmowego połączenie z siecią bezprzewodową jest wyłączone, smartfon automatycznie nawiąże takie

połączenie. Połączenia alarmowe można wykonywać tylko przez wybieranie oficjalnie obowiązujących numerów

awaryjnych, np. 911 (w Stanach Zjednoczonych) lub 112 (w Unii Europejskiej).
Uwaga: W razie konieczności skomunikowania się w ważnej sprawie, w tym w przypadkach, gdy wymagana jest pomoc

medyczna, nie należy polegać na żadnym urządzeniu bezprzewodowym. Numery alarmowe mogą się różnić w zależności

od lokalizacji, a połączenia alarmowe mogą być blokowane lub zakłócane przez sieć, otoczenie lub interferencję.
W przypadku, gdy smartfon połączony jest z siecią CDMA, po zakończeniu połączenia alarmowego włączony zostanie

alarmowy tryb oddzwaniania. Ten tryb umożliwia centrali oddzwonienie do użytkownika w celu określenia w przybliżeniu

jego położenia. W przypadku niektórych dostawców usług bezprzewodowych alarmowy tryb oddzwaniania jest aktywny

przez pięć minut lub jest anulowany po wykonaniu połączenia niebędącego połączeniem alarmowym. W trybie tym nie

można wysyłać ani odbierać wiadomości ani przeglądać stron WWW.
Jeśli smartfon obsługuje system GPS, a ty wykonujesz połączenie alarmowe, centrala alarmowa może użyć technologii GPS

w celu określenia twojego położenia.
Informacje pokrewne

Technologia GPS — informacje,

Połączenia alarmowe

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Podręcznik użytkownika

Telefon

70

background image

• Jeżeli klawiatura lub smartfon BlackBerry są odblokowane, na ekranie głównym naciśnij klawisz

. Wpisz numer

alarmowy. Naciśnij klawisz

.

• Jeżeli smartfon został zablokowany z użyciem hasła, naciśnij klawisz

> Numer alarmowy. Naciśnij klawisz

.

• Jeżeli klawiatura jest zablokowana, naciśnij klawisz

znajdujący się na górze smartfonu. Naciśnij klawisz

.

Wpisz numer alarmowy. Naciśnij klawisz

.