Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Resetowanie licznika zablokowanych wiadomości

background image

Resetowanie licznika zablokowanych wiadomości

Jeśli blokujesz wiadomości, licznik zablokowanych wiadomości pokazuje, ile wiadomości zostało zablokowanych przez
smartfon BlackBerry. Licznik zablokowanych wiadomości można zresetować do zera.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zapora firewall.

3.

Zaznacz typ wiadomości.

4.

Naciśnij klawisz

> Resetuj licznik lub Resetuj wszystkie liczniki.