Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tworzenie i wysyłanie wiadomości PIN

background image

Tworzenie i wysyłanie wiadomości PIN

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

116

background image

Naciśnij klawisz

> Utwórz inne > Utwórz wiadomość PIN.

3.

W polu Do wykonaj jedną z następujących czynności:

• Wpisz PIN. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

• Jeżeli dla kontaktu na liście kontaktów masz zapisany numer PIN, wpisz nazwę kontaktu. Naciśnij klawisz

na klawiaturze.

4.

Wpisz wiadomość.

5.

Naciśnij klawisz

> Wyślij.

Informacje pokrewne

Osobiste listy dystrybucyjne,

209

Nie można wysyłać wiadomości,

44