Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Dodawanie terminu z wiadomości tekstowej do kalendarza

background image

Dodawanie terminu z wiadomości tekstowej do kalendarza

1.

W wiadomości tekstowej zaznacz załącznik iCalendar.

2.

Naciśnij klawisz

> Pokaż termin.

3.

Naciśnij klawisz

> Dodaj do kalendarza.

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

113