Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

background image

Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych

Liczba odbiorców, do których można wysłać wiadomość tekstową, zależy od dostawcy usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Wiadomości.

2.

Naciśnij klawisz

> Utwórz wiadomość tekstową.

3.

W polu Do wykonaj jedną z następujących czynności:
• Wpisz nazwę kontaktu.
• Naciśnij klawisz

> Wybierz kontakt. Kliknij kontakt.

• Wpisz numer telefonu, który może odbierać wiadomości tekstowe (podaj również numer kierunkowy kraju i

regionu).

• Jeśli smartfon BlackBerry jest połączony z siecią CDMA, możesz wpisać adres e-mail.

4.

Wpisz wiadomość.

5.

Naciśnij klawisz

.

Informacje pokrewne

Osobiste listy dystrybucyjne,

209

Nie można wysyłać wiadomości,

44

Dołączanie pliku multimedialnego, karty kontaktu, terminu lub lokalizacji do wiadomości tekstowej,

113

Podręcznik użytkownika

Wiadomości

112