Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Skróty: przeglądarka

background image

Skróty: przeglądarka

Aby korzystać ze skrótów przeglądarki, konieczne może być ich włączenie w jej opcjach. W zależności od języka
wprowadzania tekstu niektóre skróty klawiszowe mogą być niedostęne.

Wstawianie kropki (.) w pasku adresu

Naciśnij klawisz

.

Wstawianie ukośnika (/) w pasku adresu

Naciśnij klawisze

i

.

Zatrzymanie wczytywania strony WWW

Naciśnij klawisz

.

Zamykanie przeglądarki

Naciśnij i przytrzymaj klawisz

.

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

61

background image

Na stronie WWW

Szybkie przełączanie się pomiędzy kartami

Naciśnij klawisz W.

Powiększanie strony WWW

Naciśnij klawisz Alt+P.

Zmniejszanie strony WWW

Naciśnij klawisz Alt+M

Przechodzenie do strony głównej

Naciśnij klawisz G.

Powrót do strony głównej przeglądarki

Naciśnij klawisz H

Otwieranie folderu zakładek

Naciśnij klawisz K

Tworzenie zakładki strony WWW

Naciśnij klawisz A.

Wyświetlanie listy ostatnio odwiedzonych
stron WWW

Naciśnij klawisz Y

Odświeżanie strony WWW

Naciśnij klawisz R

Wyszukiwanie tekstu na stronie WWW

Naciśnij klawisz F. Aby poszukać następnego wystąpienia tekstu, naciśnij
klawisz V

Otwieranie okna opcji przeglądarki

Naciśnij klawisz S

Poruszanie się po stronie WWW

Przejście w górę o jeden ekran

Naciśnij klawisze

i

.

Przejście w dół o jeden ekran

Naciśnij klawisz

.

Przejście do góry strony WWW

Naciśnij klawisz T.

Przejście do dołu strony WWW

Naciśnij klawisz B

Informacje pokrewne

Włączanie skrótów w przeglądarce,

175

Podręcznik użytkownika

Wskazówki i skróty

62