Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Import certyfikatów lub kluczy PGP z karty multimedialnej

background image

Import certyfikatów lub kluczy PGP z karty multimedialnej

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty lub klucze PGP.

3.

Naciśnij klawisz > Importuj certyfikaty na karcie multimedialnej lub Importuj klucze PGP na karcie

multimedialnej.

4.

Wybierz certyfikaty lub klucze PGP, które chcesz importować.

5.

Naciśnij klawisz

> Importuj certyfikaty lub Importuj klucze PGP.

Aby wyświetlić certyfikat lub klucz PGP, zaznacz dany certyfikat lub klucz PGP. Naciśnij klawisz

> Pokaż certyfikat

lub Pokaż klucz PGP.