Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Korzystanie z karty inteligentnej w smartfonie — informacje

background image

Korzystanie z karty inteligentnej w smartfonie — informacje

Na kartach inteligentnych przechowywane są certyfikaty i klucze prywatne. Można wykorzystać czytnik kart inteligentnych,

aby importować certyfikaty z karty inteligentnej do magazynu kluczy w smartfonie BlackBerry, ale nie można importować

kluczy prywatnych. Dlatego operacje na kluczach prywatnych, takie jak podpisywanie i deszyfrowanie, wykorzystują kartę

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

360

background image

inteligentną, a operacje na kluczach publicznych, takie jak weryfikacja i szyfrowanie, wykorzystują certyfikaty publiczne w

smartfonie.
Jeśli smartfon jest uwierzytelniany za pomocą certyfikatu karty inteligentnej, po podłączeniu do niego czytnika kart

inteligentnych będzie on wymagał uwierzytelniania za pomocą karty inteligentnej przy każdym odblokowywaniu.
W smartfonie można zainstalować więcej sterowników kart inteligentnych, w tym sterowniki do kart microSD, jednak

uwierzytelnianie odbywać się będzie przy użyciu tylko jednej karty. Jeśli używasz metody uwierzytelniania za pomocą karty

inteligentnej microSD i chcesz przesłać pliki multimedialne z karty do komputera, musisz na ten czas wyłączyć

dwuelementowe uwierzytelnianie lub wybrać inną opcję uwierzytelniania.
Jeśli w smartfonie jest zainstalowany pakiet S/MIME Support Package dla urządzeń BlackBerry, można wykorzystać

certyfikaty karty inteligentnej, aby wysyłać wiadomości chronione za pomocą protokołu S/MIME.