Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Resetowanie uprawnień połączeń przyznanych aplikacjom innych producentów

background image

Resetowanie uprawnień połączeń przyznanych aplikacjom innych

producentów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.

3.

Naciśnij klawisz

> Edytuj uprawnienia domyślne.

4.

Naciśnij klawisz

> Zresetuj wszystkie monity zapory.

5.

Naciśnij klawisz

> Zastosuj ustawienia domyślne dla wszystkich.