Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Blokowanie i odblokowywanie smartfonu

background image

Blokowanie i odblokowywanie smartfonu

Można zablokować klawiaturę i ekran, by uniknąć ich przypadkowego naciśnięcia lub przypadkowego nawiązania
połączenia. Jeśli ustawiono hasło smartfonu BlackBerry, można również zablokować smartfon przy użyciu hasła.

Wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby zablokować klawiaturę i ekran, naciśnij klawisz blokady znajdujący się na górze smartfonu.
• Aby odblokować klawiaturę i ekran, naciśnij klawisz blokady i przesuń palec w górę.

• Aby zablokować smartfon przy użyciu hasła, na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę

.

• Aby odblokować smartfon, wprowadź hasło.

Informacje pokrewne

Ustawianie lub zmiana hasła smartfonu,

339