Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Zmiana informacji o połączeniu dla serwera certyfikatów

background image

Zmiana informacji o połączeniu dla serwera certyfikatów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Serwery certyfikatów.

3.

Zaznacz serwer certyfikatów.

4.

Naciśnij klawisz

> Edytuj.

5.

Zmień informacje o połączeniu dla serwera certyfikatów.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.