Ajutor Porsche Design P 9981 from BlackBerry

background image

Porsche Design P'9981 smartphone

from BlackBerry

Versiune: 7.1

Ghidul utilizatorului

background image

Published: 2012-09-27

SWD-20120927141500002

background image

Cuprins

Asistenţă rapidă ........................................................................................................................................... 9

Iniţiere: Telefonul dvs. smartphone ............................................................................................................... 9
Subiecte populare ...................................................................................................................................... 29
Sfaturi utilizate frecvent .............................................................................................................................. 33
Depanare obişnuită .................................................................................................................................... 43

Sfaturi şi scurtături ..................................................................................................................................... 48

Sfaturi: Simplificarea sarcinilor ................................................................................................................... 48
Sfaturi: Mărirea duratei de viaţă a bateriei ................................................................................................... 49
Sfaturi: Găsirea aplicaţiilor .......................................................................................................................... 50
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru muzică, imagini, clipuri video şi fişiere proprii ........................................ 51
Sfaturi: Eliberarea de spaţiu pentru optimizarea performanţei telefonului smartphone ................................. 52
Sfaturi: Actualizarea software-ului .............................................................................................................. 53
Sfaturi: Păstrarea în siguranţă a informaţiilor ............................................................................................... 54
Sfaturi: Administrarea indicatorilor ............................................................................................................. 55
Scurtături: Telefon ...................................................................................................................................... 56
Scurtături: Mesaje ...................................................................................................................................... 56
Scurtături: fişiere şi ataşamente .................................................................................................................. 58
Scurtături: Introducerea textului cu tastatura fizică ..................................................................................... 59
Scurtături: Media ....................................................................................................................................... 60
Scurtături: Browser .................................................................................................................................... 61
Scurtături: Căutare ..................................................................................................................................... 63
Scurtături: Hărţi ......................................................................................................................................... 63
Scurtături: Calendar ................................................................................................................................... 64
Depanare: Scurtături .................................................................................................................................. 64

Telefon ....................................................................................................................................................... 66

Cum se realizează: Telefon ......................................................................................................................... 66
Depanare: Telefon ...................................................................................................................................... 86

background image

Comenzile vocale ....................................................................................................................................... 90

Cum se realizează: Comenzi vocale ............................................................................................................. 90
Depanare: Comenzi vocale ......................................................................................................................... 92

Mesajele .................................................................................................................................................... 94

Cum se realizează: Aplicaţia de mesaje ....................................................................................................... 94
Depanare: Aplicaţia de mesaje ................................................................................................................. 132

Fişiere şi ataşamente ................................................................................................................................ 139

Cum se realizează: Fişiere ........................................................................................................................ 139
Depanare: Fişiere ..................................................................................................................................... 146

Media ...................................................................................................................................................... 148

Cum se realizează: Media ......................................................................................................................... 148
Depanare: Media ...................................................................................................................................... 165

Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................................. 169

Cum se realizează: Tonuri de apel, sunete şi alerte .................................................................................... 169
Depanare: Tonuri de apel, sunete şi alerte ................................................................................................ 173

Browser ................................................................................................................................................... 174

Cum se realizează: Browser ...................................................................................................................... 174
Sfaturi: Browser ....................................................................................................................................... 188
Depanare: Browser .................................................................................................................................. 189

Calendar .................................................................................................................................................. 191

Cum se realizează: Calendar ..................................................................................................................... 191
Sfaturi: Calendar ...................................................................................................................................... 201
Depanare: Calendar ................................................................................................................................. 202

Contacte .................................................................................................................................................. 204

Cum se realizează: Contacte ..................................................................................................................... 204
Depanare: Contacte ................................................................................................................................. 214

Ceas ........................................................................................................................................................ 216

background image

Cum se realizează: Ceas ........................................................................................................................... 216
Depanare: Ceas ........................................................................................................................................ 220

Sarcini şi mementouri ............................................................................................................................... 221

Crearea unei sarcini sau a unui memento .................................................................................................. 221
Trimiterea unei sarcini sau a unui memento .............................................................................................. 221
Modificarea sau ştergerea unei sarcini sau a unui memento ...................................................................... 221
Modificarea stării unei sarcini ................................................................................................................... 222
Ascunderea sarcinilor finalizate ................................................................................................................ 222
Afişarea sarcinilor în calendar ................................................................................................................... 222
Sincronizarea sarcinilor şi a mementourilor ............................................................................................... 223
Despre categorii ....................................................................................................................................... 225
Clasificarea unui contact, a unei sarcini sau a unui memento .................................................................... 225
Crearea unei categorii de contacte, sarcini sau mementouri ...................................................................... 226
Dezactivarea solicitării afişate înainte de a şterge articolele ....................................................................... 226

Introducerea textului ................................................................................................................................ 227

Cum se realizează: Introducere text .......................................................................................................... 227
Depanare: Introducere text ....................................................................................................................... 234

Tastatură ................................................................................................................................................. 236

Cum se realizează: Tastatură .................................................................................................................... 236

Limbă ...................................................................................................................................................... 239

Cum se realizează: Limbă ......................................................................................................................... 239
Depanare: Limbă ...................................................................................................................................... 241

Afişare ecran ............................................................................................................................................ 242

Cum se realizează: Afişare ecran .............................................................................................................. 242
Depanare: Afişare ecran ........................................................................................................................... 247

Tehnologia GPS ........................................................................................................................................ 249

Cum se realizează: Tehnologia GPS .......................................................................................................... 249
Depanare: Tehnologia GPS ....................................................................................................................... 251

background image

Busolă ..................................................................................................................................................... 252

Cum se realizează: Busolă ........................................................................................................................ 252

Hărţi ........................................................................................................................................................ 254

Cum se realizează: Hărţi ........................................................................................................................... 254
Personalizare: Hărţi .................................................................................................................................. 258
Depanare: Hărţi ....................................................................................................................................... 260

Aplicaţii .................................................................................................................................................... 261

Cum se realizează: Aplicaţii ...................................................................................................................... 261
Depanare: Aplicaţii ................................................................................................................................... 263

BlackBerry ID ........................................................................................................................................... 268

Cum se realizează: BlackBerry ID ............................................................................................................. 268

BlackBerry Device Software ...................................................................................................................... 270

Cum se realizează: BlackBerry Device Software ........................................................................................ 270
Depanare: BlackBerry Device Software ..................................................................................................... 272

Gestionarea conexiunilor .......................................................................................................................... 274

Reţeaua mobilă ........................................................................................................................................ 274
Tehnologie Wi-Fi ...................................................................................................................................... 281

Modul hotspot mobil ................................................................................................................................. 291

Cum se realizează: Mod hotspot mobil ...................................................................................................... 291
Depanare: Mod hotspot mobil ................................................................................................................... 294

Tehnologie Bluetooth ............................................................................................................................... 296

Cum se realizează: Tehnologia Bluetooth .................................................................................................. 296
Depanare: Tehnologia Bluetooth .............................................................................................................. 305

Tehnologia NFC ....................................................................................................................................... 308

Cum se realizează: Tehnologia NFC .......................................................................................................... 308
Depanare: Tehnologia NFC ....................................................................................................................... 314

background image

Serverul media ......................................................................................................................................... 316

Cum se realizează: Server media .............................................................................................................. 316

Accesorii inteligente ................................................................................................................................. 318

Despre aplicaţia Accesorii inteligente ....................................................................................................... 318
Configurarea staţiilor noi ........................................................................................................................... 318
Schimbarea profilului unei staţii ................................................................................................................ 319
Ştergerea profilurilor de staţie salvate ....................................................................................................... 319

Alimentare şi baterie ................................................................................................................................ 320

Cum se realizează: Alimentare şi baterie ................................................................................................... 320
Depanare: Alimentare şi baterie ............................................................................................................... 324

Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................................ 325

Cum se realizează: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................... 325
Depanare: Spaţiul de stocare şi cardurile media ........................................................................................ 332

Căutare .................................................................................................................................................... 334

Cum se realizează: Căutare ...................................................................................................................... 334
Depanare: Căutare ................................................................................................................................... 339

Securitate ................................................................................................................................................ 340

Cum se realizează: Securitate ................................................................................................................... 340
Depanare: Securitate ............................................................................................................................... 372

Registrele de servicii şi rapoartele de diagnosticare ................................................................................... 374

Rularea, vizualizarea, trimiterea sau ştergerea unui raport de diagnosticare .............................................. 374
Acceptarea, ştergerea sau restaurarea unui registru de servicii ................................................................. 374
Setarea unui destinatar implicit pentru rapoartele de diagnosticare ........................................................... 375
Găsirea numărului şi versiunii BlackBerry Device Software pentru modelul telefonului dvs. smartphone ..... 375
Nu pot rula sau trimite un raport de diagnosticare ..................................................................................... 376

Sincronizare ............................................................................................................................................. 377

Cum se realizează: Sincronizare ............................................................................................................... 377
Depanare: Sincronizare ............................................................................................................................ 380

background image

Opţiuni de accesibilitate ........................................................................................................................... 382

Cum se realizează: Accesibilitate .............................................................................................................. 382

Calculator ................................................................................................................................................ 388

Utilizarea calculatorului ............................................................................................................................ 388
Conversia unei unităţi de măsură .............................................................................................................. 388

Glosar ...................................................................................................................................................... 389

Notificare legală ....................................................................................................................................... 391