Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Activarea sau dezactivarea modului de economisire a bateriei

background image

Activarea sau dezactivarea modului de economisire a

bateriei

Când activaţi modul de economisire a bateriei, telefonul dvs. smartphone BlackBerry schimbă automat opţiunile pentru a
conserva energia bateriei. Când dezactivaţi modul de economisire a bateriei sau când telefonul smartphone este încărcat,
se restaurează setările normale ale telefonului smartphone.

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Dispozitiv > Mod de economisire a bateriei.

3.

Bifaţi sau debifaţi caseta de validare Activaţi modul de economisire a bateriei când nivelul bateriei este scăzut.

4.

Pentru a modifica nivelul de încărcare la care se activează modul de economisire a bateriei, schimbaţi câmpul

Porneşte când nivelul bateriei este la sau scade sub.

5.

Apăsaţi tasta

> Salvare.