Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Adăugarea sau schimbarea site-urilor Web asociate cu certificate

background image

Adăugarea sau schimbarea site-urilor Web asociate cu certificate

Pentru a accesa unele site-uri Web, este posibil să fie necesară furnizarea unui certificat de autentificare. După furnizarea
unui certificat pentru un site Web, site-ul Web şi certificatul asociat sunt adăugate automat la lista Certificate client
implicite în opţiunile TLS. Puteţi adăuga sau schimba manual un site Web asociat cu un certificat.

Ghidul utilizatorului

Browser

185

background image

1.

În ecranul de întâmpinare sau într-un dosar, faceţi clic pe pictograma Opţiuni.

2.

Faceţi clic pe Securitate > Setări de securitate avansate > TLS.
• Pentru a asocia manual un site Web cu un certificat, evidenţiaţi câmpul Certificate client implicite. Apăsaţi tasta

> Adăugare gazdă. În câmpul Nume gazdă, introduceţi numele site-ului Web. În câmpul Certificat,

selectaţi certificatul asociat cu site-ul Web. Faceţi clic pe OK.

• Pentru a schimba un site Web asociat cu un certificat, în lista Certificate client implicite, evidenţiaţi un element.

Apăsaţi tasta

> Editare.Schimbaţi certificatul. Faceţi clic pe OK.

3.

Apăsaţi tasta

> Salvare.