Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului

background image

Setarea opţiunilor pentru modul de noapte al ceasului

Puteţi seta ce sunete sau notificări sunt dezactivate atunci când modul de noapte al ceasului este activat.

1.

În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.

2.

Apăsaţi tasta

> Opţiuni.

3.

În secţiunea Mod de noapte, efectuaţi oricare dintre următoarele acţiuni:
• Pentru a dezactiva notificarea prin LED intermitent, bifaţi caseta de validare Dezactivare LED.
• Pentru a dezactiva conexiunea la reţeaua wireless astfel încât telefonul smartphone BlackBerry să nu primească

apeluri telefonice sau mesaje, bifaţi caseta de validare Dezactivare radio.

• Pentru a scădea luminozitatea ecranului, bifaţi caseta de validare Scădere luminozitate.
• Pentru a utiliza un profil de sunet diferit, modificaţi câmpul Profil de sunet.

4.

Apăsaţi tasta

> Salvare.