Porsche Design P 9981 from BlackBerry - Utilizarea cronometrului

background image

Utilizarea cronometrului

1.

În ecranul de întâmpinare sau în dosarul Aplicaţii, faceţi clic pe pictograma Ceas.

2.

Apăsaţi tasta

> Cronometru.

3.

Faceţi clic pe pictograma Pornire/Oprire.
• Pentru a înregistra timpul unei ture, faceţi clic pe pictograma Tură.
• Pentru a opri cronometrarea, faceţi clic din nou pe pictograma Pornire/Oprire.
• Pentru a trimite rezultatele într-un mesaj, apăsaţi tasta

> Trimitere rezultate. Faceţi clic pe un tip de

mesaj.